جدول نرخ سکه اتوماتیک موبایل

نرخ لحظه ای سکه بهار آزادی

تصویر سکه عنوان قیمت
خرید سکه
قیمت
فروش سکه
نمودار
تمام سکه امامی 
۱۴,۲۱۳,۰۰۰
۱۴,۳۵۰,۰۰۰
تغییر: (۰.۰۰%)
تمام بهار آزادی
۱۳,۴۴۵,۰۰۰
۱۳,۵۱۰,۰۰۰
تغییر: (۰.۰۰%)
نیم بهار آزادی
۸,۰۰۰,۰۰۰
۸,۰۲۵,۰۰۰
تغییر: (۰.۰۰%)
ربع بهار آزادی
۵,۰۱۳,۰۰۰
۵,۰۲۵,۰۰۰
تغییر: (۰.۰۰%)
سکه یک گرمی
۲,۹۵۰,۰۰۰
۲,۹۵۴,۰۰۰
تغییر: (۰.۰۰%)
سکه تمام
(قبل از ۸۶)
۱۳,۴۴۵,۰۰۰
۱۳,۵۱۰,۰۰۰
تغییر: (۰.۰۰%)
سکه نیم
(قبل از ۸۶)
۸,۰۰۰,۰۰۰
۸,۰۲۵,۰۰۰
تغییر: (۰.۰۰%)
سکه ربع
(قبل از ۸۶)
۵,۰۱۳,۰۰۰
۵,۰۲۵,۰۰۰
تغییر: (۰.۰۰%)