جدول نرخ سکه اتوماتیک موبایل

نرخ لحظه ای سکه بهار آزادی

تصویر سکه عنوان قیمت
خرید سکه
قیمت
فروش سکه
نمودار
تمام سکه امامی 
۳۰,۴۹۲,۰۰۰
۳۰,۹۵۱,۰۰۰
تغییر: (۰.۰۰%)
تمام بهار آزادی
۲۷,۱۹۲,۰۰۰
۲۷,۶۰۱,۰۰۰
تغییر: (۰.۰۰%)
نیم بهار آزادی
۱۶,۵۰۰,۰۰۰
۱۶,۸۰۰,۰۰۰
تغییر: (۰.۰۰%)
ربع بهار آزادی
۱۱,۰۴۰,۰۰۰
۱۱,۳۴۰,۰۰۰
تغییر: (۰.۰۰%)
سکه یک گرمی
۶,۵۰۰,۰۰۰
۶,۶۸۰,۰۰۰
تغییر: (۰.۰۰%)
سکه تمام
(قبل از ۸۶)
۲۷,۱۹۲,۰۰۰
۲۷,۶۰۱,۰۰۰
تغییر: (۰.۰۰%)
سکه نیم
(قبل از ۸۶)
۱۶,۵۰۰,۰۰۰
۱۶,۸۰۰,۰۰۰
تغییر: (۰.۰۰%)
سکه ربع
(قبل از ۸۶)
۱۱,۰۴۰,۰۰۰
۱۱,۳۴۰,۰۰۰
تغییر: (۰.۰۰%)