جدول نرخ سکه دستی موبایل

نرخ لحظه ای سکه بهار آزادی

تصویر سکه عنوان قیمت
خرید سکه
قیمت
فروش سکه
نمودار
تمام سکه امامی 
تغییر: -۵۱,۰۰۰ (-۰.۲۱%)
تمام بهار آزادی
تغییر: ۱۰۳,۰۰۰ (۰.۴۵%)
نیم بهار آزادی
تغییر: ۵۰,۰۰۰ (۰.۳۵%)
ربع بهار آزادی
تغییر: ۵۰,۰۰۰ (۰.۵۴%)
سکه یک گرمی
تغییر: -۵,۰۰۰ (-۰.۱۰%)
سکه تمام
(قبل از ۸۶)
تغییر: ۱۰۳,۰۰۰ (۰.۴۵%)
سکه نیم
(قبل از ۸۶)
تغییر: ۵۰,۰۰۰ (۰.۳۵%)
سکه ربع
(قبل از ۸۶)
تغییر: ۵۰,۰۰۰ (۰.۵۴%)